Contacteer ons via +32 (0)15 21 21 21

Statistieken

Welk soort eigendom zoeken potentiële kopers in Mechelen?

Cijfers gebaseerd op data uit ons eigen klantenbestand, het betreft herverkoop van bestaande woningen.

Prijsklasse

Onze en ons klantenbestand sluiten nauw aan bij voormelde statistieken. Als u Vastgoed inschakelt om een koper te vinden, dan zit u gegarandeerd goed.

2014 en 2015 in cijfers

De hierna vermelde gegevens zijn gebaseerd op verkopen die werden gerealiseerd door ons kantoor (9 % van de markt). Het betreft residentiële gezinswoningen en appartementen met uitzondering van nieuwbouw.

Gemiddelde verkoopprijs woningen: 242.000 euro

Eerste vaststelling:

De gemiddelde verkoopprijzen van een 'gewone' woning in Groot Mechelen kenden een stijging ten opzichte van 2014.

Terwijl men in 2014 gemiddeld 238.000 euro moest neertellen voor een 'gewone woning', is dit in 2015 gemiddeld 242.000 euro.

Een stijging van iets meer dan 1,5 %.

Gemiddelde verkoopprijs appartementen: 158.500 euro


Bij de appartementen noteerden we een prijsdaling van om en bij de 6 %.

158.500 euro in 2015, terwijl dit in 2014 168.000 euro bedroeg.

Zoals steeds is de verkoopprijs sterk afhankelijk van de ligging. Een eigendom gelegen langs de waterkant (bv. Leuvense vaart) zal duurder zijn dan een eigendom dat langs een 'drukke’ baan of langs een spoorweg ligt.

Aantal verkopen per prijscategorie:
Tweede vaststelling:
Als we de prijsvork nader bekijken stellen we vast dat:
  • 10 % van de verkopen zich situeerden in de prijsklasse: 115.000-140.000 euro.
  • 10 % tussen 140.000-180.000 euro.
  • slechts 2 % in een prijsklasse tussen 190.000 en 220.000 euro.

Dit betekent dat het grootste deel van de verkopen < 190.000 euro bedraagt.

Gemiddelde verkoopprijs woningen: 242.000 euro
Gemiddelde verkoopprijs appartementen: 158.500 euro

25 % van de gerealiseerde verkopen zijn appartementen.

 

Gemiddelde verkoopduur/tijd: 20 dgn voor een appartement

De duur tot verkoop van een woning is gedaald in 2015. In 2014 was dit nog 72 dagen.

Gemiddelde verkoopduur/tijd: 31 dgn voor een woning

De duur tot verkoop van een woning is gedaald in 2015. In 2014 was dit nog 77 dagen.

Strengere criteria van de grootbanken voor het toekennen van een hypothecair krediet en de economische onzekerheid hebben hier zeker een invloed.

54 % van de verkopen werden gerealiseerd binnen de 30 dagen!

 

Verschil tussen vraag en verkoopprijs

Het verschil tussen het aanbod en de uiteindelijke verkoopprijs bedroeg gemiddeld 9,44 %. De voornaamste reden hiervoor is dat eigenaars een onderhandelingsmarge inbouwen in hun vraagprijs.

 

Omliggende steden/gemeenten

In vergelijking met de ons omringende 'centrum’-steden liggen de verkoopprijzen van een ‘gewoon’ huis in Mechelen nog aanzienlijk lager. In Leuven moet men bv. gemiddeld 312.000 euro neertellen voor een gemiddeld huis!

Het is onmogelijk de verkoopprijzen in de toekomst te voorspellen, echter de strategische ligging van Mechelen (centraal tussen Antwerpen en Brussel), de voortdurende inspanningen van het stadsbestuur (vernieuwing stationsbuurt) en de rechtstreekse treinverbinding naar de luchthaven van Zaventem in acht genomen, liggen prijsverlagingen niet in de verwachtingen. Mechelen blijft een interessante stad om te leven, te wonen en te investeren.

Voor cijfers over de situatie in Vlaanderen kan u de notarisbarometer raadplegen.

 

Tip

Een realistische vraagprijs blijft doorslaggevend voor de verkoopbaarheid van uw eigendom. Door het grote aanbod hebben kopers nu eenmaal meer keuze.
Eigendommen die “te duur” worden aangeboden hebben een aanzienlijk langere verkooptermijn en het verschil tussen vraag en verkoopprijs ligt beduidend hoger. In het slechtste geval worden te duur geprijsde eigendommen verkocht onder de marktwaarde of worden ze zelfs helemaal niet verkocht.